Object Pascal - Logický součin: and

Logický součin funguje následovně: výsledek je pravda jen v tom případe jestlize oba vstupy jsou splněny, ve všech ostatních situacích je výsledek nepravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdanepravda
pravdanepravda nepravda
pravda pravda pravda
informace k tabulce: a, b jsou vstupy, x je výsledek

and

Popis

par1 and par2
Použitá klíčová slova: and

Vstup


Výstup

Jestliže první operand neni pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.

Příklady

Object Pascal

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 := false and false; // a1 = false
a2 := false and true; // a2 = false
a3 := true and false; // a3 = false
a4 := true and true;  // a4 = true

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součin:
a and b
a and true
10 >a and a>5

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
b2:= x and y;
a and b
not b and true

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk