Object Pascal - Dělení: /

Dělení je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel.

/

Popis

par1 / par2
Použitá klíčová slova: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Pokud chceme jako výsledek celé číslo tak použijme operáciu celo číselné delenie anebo pomocí nekteré zaokrouhlovací funkce mužeme výsledek překonvertovat na celé číslo.

Příklady

Object Pascal

Možné použití Dělení:
x := 64 / 8;   // x=8
y := x / 0.5;   // y=16
z := (x * 2 / y +5);// z=1.1

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení:
i / $ab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
y := x / $a
x >= y / 5
(x / 5)
y := x / $a
y := y/ 3.14
50 / i

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk