Object Pascal

Object Pascal - OperátoryPříklady - Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
Object Pascal
128 shl (j shl(3 + i))
10 >a and a>5
10 >a or a<5
y:= 1025 div 8;
z := (x+y+30)+3;
32 shr ($A shr 2)
V jiných jazycích: en hu cz sk