Object Pascal - Větší nebo rovno: >=

Operátor Větší nebo rovno je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

>=

Popis

par1 >= par2
Použitá klíčová slova: >=

Vstup


Výstup

Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Object Pascal

Možné použití Větší nebo rovno:
a := 4 >= 2;     // a = true
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Větší nebo rovno:
x >= y / 5
2 >= f($AF)
(j + 8) >= 3

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
$ff >= y

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk