Object Pascal - Příkaz dekrementace: dec

Příkaz dekrementace je matematická operace, která slouží pro zmenšení čísla o jedničku.

dec

Popis


Vstup

Příklady

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci příkaz dekrementace:
i:=10;
repeat dec(i) until not i > 0;
repeat
 inc(i);
 if i=5 then
  break;
until not i <10;

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci příkaz dekrementace:
repeat dec(i) until not i > 0;
dec(j);

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
if x = 5 then
  dec(y);
while y >= 0 do 
   dec(y)
dec(i)
repeat dec(i) until ( i = 0);
dec(y);
V jiných jazycích: en hu cz sk