Object Pascal - Logická negace: not

Logický operátor negace se používá k určení opačné hodnoty. v našem případě: pri pravdivé hodnoty výsledek je nepravda, a pri nepravdivém vstupu výsledek je pravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
ax
nepravdapravda
pravdanepravda
informace k tabulce: a je vstup, x je výsledek

not

Popis

not par1
Použitá klíčová slova: not

Vstup


Výstup

Příklady

Object Pascal

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 := not false; // a1 = true
a2 := not true; // a2 = false

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logická negace:
not a
not b and true
not(10 >a or a<5)

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
repeat
  inc(i);
  if i=5 then
    break;
until not i <10;
not a
repeat dec(i) until not i > 0;

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk