Basic - Zmena znamienka: -

Operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamienka výrazov. funguje jako negace: Ak je hodnota výrazu pozitívny potom výsledok bude negatívny, a ak je záporný potom výsledok bude pozitívny.

-

Popis

- expression
Použitá kľúčové slová: -

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie zmena znamienka:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As integer= -1234        ' x = -1234
Dim y As integer= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CInt((x * y))    ' z = 30850

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
c=-1
-1
a or -1
Dim y As long= -(15123 \ 70)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk