C# - Zmena znamienka: -

Operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamienka výrazov. funguje jako negace: Ak je hodnota výrazu pozitívny potom výsledok bude negatívny, a ak je záporný potom výsledok bude pozitívny.

-

Popis

- expression
Použitá kľúčové slová: -

Vstup


Výstup

Príklady

C#

Možné požitie zmena znamienka:
xmin = -32768; ymax = 32767;
short x= -1234;        // x = -1234
short y = -(1500 % 60);// y = -25
y = (short)(x * y);    // z = 30850

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
xmin = -128
xmin = -2147483648
xmin = -9223372036854775808

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk