Pascal - príkaz inkrementácia: inc

príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktorá slúži pre zväčšenie čísla o jedničku.

inc

Popis


Vstup

kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

možné požitie príkaz inkrementácia:
i:=0;
while i<10 do inc(i);
x :=0;
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
repeat
 inc(i);
 if i=5 then
  break;
until not i <10;
repeat
 inc(i);
 if i=3 then
  break;
until (i=10);
if y < 100 then 
  inc(x);
if y < 100 then 
 inc(x);
while y <= 32 do 
  inc(y);
inc(x);
V iných jazykoch: en hu cz sk