Pascal - Logické operátory

Máme k dispozícii tri alebo čtiři logické operácie, to presne koľko to záleží na konkrétny programovací jazyk ktorý používame. pomocou týchto operácií môžeme vyriešiť hocijakou logickou úlohu/podmienku. také logické podmienky sú napríklad spojenie porovnávaní hodnôt podľa určitých pravidiel, testovanie hodnoty. logické operácie sa používajú hlavne pri vykonávaní podmienených príkazu.
Logický súčin
par1 and par2
Logický súčet
par1 or par2
Negácia
not par1

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
not b and true
a1 := false or false;
repeat dec(i) until not i > 0;
V iných jazykoch: en hu cz sk