Pascal

Pascal - Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Príklady - Pascal

Pascal
 i := x * 5;
 while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i);
  end;

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Pascal
repeat dec(i) until not i > 0;
if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i);
  end
if y < 100 then 
  inc(x);
continue
if x>$abc then
 y := x / $a;  
while y <= 32 do 
  inc(y);
V iných jazykoch: en hu cz sk