Pascal

Pascal - lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Príklady - Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Pascal
      { x = 98}
c:=true
100 * 1.2
$AF
i shl 4
j > 128 or false
V iných jazykoch: en hu cz sk