JavaScript - Výrazový príkaz: ;

Výrazový príkaz je vyhodnotením výrazu, urobí vyhodnotenie potom beh programu pokračuje s ďalším príkazom.

;

Popis

expression ;
Použitá kľúčové slová: ;

Vstup

  • expression -

Príklady

JavaScript

 j = 3;
 ret = j<i;
 x = 10 * 5 -j;

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
z = (x * 2 / y +5);
a2 = false || true;
b = x <= 12;
z = (x / 5) * 10;
y = x / 0xa;
z = x ^ 123;
Výrazový príkaz v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk