Java

Java - operátoryPríklady - Java

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Java
~ 2
70 / 8
x = 95 - 5
!a
i= i+2
(1500 % 60)
V iných jazykoch: en hu cz sk