Java

Java - typy a premennéPríklady - Java

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Java
j * 0.5
boolean b = x;
(float)x
y =(double)(x * y)
z = (int)(x * y)
(float)x / 0xa
V iných jazykoch: en hu cz sk