C# - Logický součin: &&

Logický součin funguje následovně: výsledek je pravda jen v tom případe jestlize oba vstupy jsou splněny, ve všech ostatních situacích je výsledek nepravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdanepravda
pravdanepravda nepravda
pravda pravda pravda
informace k tabulce: a, b jsou vstupy, x je výsledek

&&

Popis

par1 && par2
Použitá klíčová slova: &&

Vstup


Výstup

Jestliže první operand neni pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.

Příklady

C#

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = false && false; // a1 = false
a2 = false && true; // a2 = false
a3 = true && false; // a3 = false
a4 = true && true;  // a4 = true

C#

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součin:
a && b
a && true
10 >a && a>5

C#

Další kousky ukázkových kódu:
a && b
!b && true
 b2 = x && y

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk