JavaScript - Logický součet: ||

Logický součet funguje následovně: jen v tom případě je výsledek nepravda jestlize oba vstupy jsou nepravdivé, ve všech ostatních případech je výsledek pravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdapravda
pravdanepravda pravda
pravdapravda pravda
informace k tabulce: a, b jsou vstupy, x je výsledek

||

Popis

par1 || par2
Použitá klíčová slova: ||

Vstup


Výstup

Jestliže první operand je pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.

Příklady

JavaScript

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = false || false; // a1 = false
a2 = false || true;  // a2 = true
a3 = true  || false; // a3 = true
a4 = true  || true;  // a4 = true

JavaScript

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součet:
(b || c) || a
a || true
a>1 || a<100

JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
j > 128 || false
a || true
(10 >a || a<5)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk