Java - Explicitní konverze na logický typ

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na logický typ

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Příklady

Java

Možné použití Explicitní konverze na logický typ:
x= true; y= false;
boolean b = x;          // b = true
boolean b2 = x && y;    // b2 = false
boolean b3 = (boolean) 0;  // b3 = false

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
V jiných jazycích: en hu cz sk