C# - Bitový posun vpravo: >>

Bitový posun vpravo tolikrát posune bity vstupného celého čísla do prava kolik je hodnota druhého vstupu. výstupní bity se stratí a vstupní bity budou 0. bitový posun vpravo můžeme použít pro dělení s mocninou 2. příklad 256 děleno s 2 na třetím: 256 we shift to the right three times and the result is 32.

>>

Popis

par1 >> par2
Použitá klíčová slova: >>

Vstup


Výstup

Příklady

C#

Možné použití Bitový posun vpravo:
x = 8 >> 1;        // x = 4
y = 0xff >> 4;     // y = 15
z = (x >> 2) >> 2; // z = 0

C#

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový posun vpravo:
i >> 2
2 >> i
32 >> (0xA >> 2) >> 1

C#

Další kousky ukázkových kódu:
2 >> 2
(32 >>2)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk