C++ - Explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo :
xmin = -128; ymax = 127;
signed char x= -5;           // x = -5
signed char y = -(15 % 4);   // y = -3
y = (signed char)(x * y);    // z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk