Pascal - 16bitové celé číslo: integer

Datový typ 16bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 16bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -32768 do 32767.

integer

Popis

integer
Použitá klíčová slova: integer

Příklady

Pascal

Možné použití 16bitové celé číslo:
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;        { x = -1234}
y:= -(1500 mod 60);{ y = -25}
y := integer((x * y));    { z = 30850}

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk