Pascal - Sčítání: +

Sčítání je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel. Sčítání je asociatívní operace proto je důležité pořadí vstupu.

+

Popis

par1 + par2
Použitá klíčová slova: +

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití Sčítání:
x := 95 + 5;     { x=100}
y := 100 + x;    { y=200}
z := (x+y+30)+3; { z=333}

Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Sčítání:
i + 5
15 +7.5
(100 + i +8  ) +2

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
(j + 8)
8 + 12
(j + 10)
i:= i+2;
(x * 2 / y +5)
(25 div 2 + 1) + 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk