Pascal - Logická konstanta nepravda: false

Logická konstanta nepravda používá se následovně:

false

Popis

false
Použitá klíčová slova: false

Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Pascal

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 := not false; { a1 = true}
a2 := not true; { a2 = false}

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
false and false
false
false
false or false
j > 128 or false
y:= false;

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
Logická konstanta nepravda v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk