Pascal - Reálná konstanta

Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a zlomkové části. kromě toho, máme za možnost zadat číslo s plovoucí čárkou i pomoci desítkového exponentu.

Reálná konstanta

Popis

 12.345

Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití Reálná konstanta:
x := 1.234;         { x = 1.234}
y := x * 3.14;      { y = 3.87476}
if y<5 then
   y := y/ 3.14;    

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
100 * 1.2
1.14 > x
3.14 - 1
15 +7.5
x / 0.5
x:= 3.14159265359;

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
V jiných jazycích: en hu cz sk