Pascal - Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..

Aritmetické

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:

Pascal

8 + 12    { 20}
100 - 2    { 98}
5 * 5     { 25}
50 / i     { 2.5}
70 div 8    { 8}
70 mod 8     { 6}

Logické

Máme k dispozici tři nebo čtiři logické operace, to že přesne kolik to závisí na konkrétním programovacím jazyku které používáme. pomocí těchto operacii můžeme vyřešit jakékoliv logicky úkol/podmínku. takové logické podmínky jsou například spojení porovnávání hodnot podle určitých pravidel, testování hodnoty. logické operace se používají hlavně při vykonávání podmínených příkazu.

Pascal

a and b
a or true
not a

Bitové

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.

Pascal

2 shl 2   {}
2 shr 2   {}
$ff and $05 { 0x05}
$01 or $02 { 0x03}
not 2     {}
$1A xor $1A {}

Relační

Hlavní využití relačních operátoru je v řízení toku podmíněných příkazů. díky těmto můžeme rozhodnout jakým smerěm má pokračovat podmínený příkaz, nebo například ješte kolik iterací má cyklus provádět.

Pascal

5 < 3    {  true}
x > 3.14   {  }
y <= x    {  ...}
$ff >= y  {  ...}
x = 6    {}
y <> 25   {}

Přiřazení


Příklady - Pascal

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  
not 2
x := 1 or 2;
if i - 10 >0 then i := i-5;
y <> 25
(3 + i)
V jiných jazycích: en hu cz sk