C

C - operátoryPríklady - C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
C
!a
(15123 / 70)
~ 2
x == 6
((float)(x * 2) / y +5)
z = (x >> 2) >> 2
V iných jazykoch: en hu cz sk