JavaScript - Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Príklady - JavaScript

JavaScript
 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
JavaScript
y--;
if (i==16)
 {
  continue;
 }
 
while ( y <= 32 ) 
  y++;
do --i; while ( i > 0);
if (i==5)
  break;
z = x ^ 123;
V iných jazykoch: en hu cz sk