JavaScript - typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Pretypovanie

Pomocou pretypovanie môžeme zmeniť typ existujúcich typov. Vďaka tomuto môžeme prepísať automatickú konverziu.

Premenné

Premenná sa používa pre ukladanie dát. možno deklarovať v rôznych miestach a možno použiť v rôznych miestach. môže byť odlíšiteľný aj podľa životnosti: sú lokálne globálne alebo statické premenné. je možné použitie napríklad v štruktúre alebo funkcii.

Príklady - JavaScript

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
z = (x % y) %5
b3= Boolean( 0)
V iných jazykoch: en hu cz sk