C#

C# - Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Příklady - C#

C#
 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Další kousky ukázkových kódu:
C#
x = 0x1234;
while (i<10) ++i;
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
do --i; while ( i > 0);
while ( y <= 32 ) 
  y++;
if (i - 10 >0) i = i-5;
V jiných jazycích: en hu cz sk