C#

C# - Typy a proměnnéPříklady - C#

Další kousky ukázkových kódu:
C#
z = (int)(x * y)
ushort x=280;
y =(double)(x * y)
bool b = x;
y = (long)(x * y)
y = (byte)(x * y)
V jiných jazycích: en hu cz sk