C# - Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Příklady

C#

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo:
float x = 3.14159265359;  // x = 3.14159274
float y = 123456789;      // y = 123456792.0
y =(float)(x * y);       // z = 387850976.0

C#

Další kousky ukázkových kódu:
(float)y / 5
(float)64 / 8
(float)50 / i
(float)x / 0xa
(float)x / 5
(float)i / 0xab

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk