Java - Větší nebo rovno: >=

Operátor Větší nebo rovno je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

>=

Popis

par1 >= par2
Použitá klíčová slova: >=

Vstup


Výstup

Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Java

Možné použití Větší nebo rovno:
a = 4 >= 2;         // a = true
if ( x >= 12 )
   while ( y >= 0 )  
      --y;

Java

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Větší nebo rovno:
x >= (float)y / 5
2 >= f(0xAF)
(j + 8) >= 3

Java

Další kousky ukázkových kódu:
0xff >= y

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk