Basic <-> C++ | Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo

Basic

CDbl

Popis

 CDbl (expr)
Použitá klíčová slova: cdbl

Vstup


Výstup

Příklady

Basic

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo:
Dim x As double= 3.14159265359   ' x = 3.14159265359
Dim y As double= 123456789     ' y = 123456789.0
y =CDbl((x * y))     ' y = 387850941.35821074
.
C++

Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.

Příklady

C++

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo:
double x = 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
double y = 123456789;     // y = 123456789.0
y =(double)(x * y);     // y = 387850941.35821074

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk