Programování v jazyce Basic

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka Basic, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk Basic:


Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Typy a proměnné

Typy a proměnné jsou úzce spjaty, protože proměnné jsou nejdůležitějšími prvky našeho programu, ve kterém ukládáme data, částečné výsledky našich výpočtů. Typy nám určují jaká data mohou být uložena v proměnných.

Struktura programu


Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..
Závorky: ( )

Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Basic

 i = x * 5
 do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop

Příklady - Basic

Basic

x = &O12     ' x = 10
y = 4 * &O77   ' y = 374
if x>10 then
 y = x / &Ha  ' y = 1
end if

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
c=-1
5 < 3
(i and j) <> 64
x = &O12
z = (x-y)-30.5
V jiných jazycích: en hu cz sk