Programování v jazyce Basic

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka Basic, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk Basic:


Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Typy a proměnné

Typy a proměnné jsou úzce spjaty, protože proměnné jsou nejdůležitějšími prvky našeho programu, ve kterém ukládáme data, částečné výsledky našich výpočtů. Typy nám určují jaká data mohou být uložena v proměnných.

Struktura programu


Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..
Závorky: ( )

Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Basic

 i = x * 5
 do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop

Příklady - Basic

Basic

i - 10
3.14 - 1
if i - 10 >0 then
 i = i-5
end if

Basic

x = 10 * 5   ' x=50
y = 100 * 1.2  ' y=120
z = (x / 5) * 10' z=100

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
c=-1
5 < 3
(i and j) <> 64
x = &O12
z = (x-y)-30.5
V jiných jazycích: en hu cz sk