Programování v jazyce C#

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka C#, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk C#:


Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Typy a proměnné

Typy a proměnné jsou úzce spjaty, protože proměnné jsou nejdůležitějšími prvky našeho programu, ve kterém ukládáme data, částečné výsledky našich výpočtů. Typy nám určují jaká data mohou být uložena v proměnných.

Struktura programu


Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..
Závorky: ( )

Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

C#

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Příklady - C#

C#

x = 5 * y; // x = xy
// y = 123;
if (x > 0) // x == true
  x=5;

C#

a = 2 <= funkc(false); 
b = x <= 12; 
while ( y <= 32 ) 
  y++;

C#

Další kousky ukázkových kódu:
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (y < 100) 
 x++;
while ( y >= 0 ) 
   --y;
(float)50 / i
y =(double)(x * y)
int x= -12345;
V jiných jazycích: en hu cz sk