Programování v jazyce Free Pascal

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka Free Pascal, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk Free Pascal:


Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Typy a proměnné

Typy a proměnné jsou úzce spjaty, protože proměnné jsou nejdůležitějšími prvky našeho programu, ve kterém ukládáme data, částečné výsledky našich výpočtů. Typy nám určují jaká data mohou být uložena v proměnných.

Struktura programu


Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..
Závorky: ( )

Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Free Pascal

 i := x * 5;
 while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;

Příklady - Free Pascal

Free Pascal

x := $f and $ff;   // x = 0xf
y := 5 and 3;      // y = 1
z := (x and 5) and y;   // z = 1

Free Pascal

i and j
$abcd and k
2 and (i and 4)

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
if y < 100 then 
  inc(x);
2 shl 2
b3:= Boolean( 0);
y + 3
15 +7.5
x = 6
V jiných jazycích: en hu cz sk