Programování v jazyce JavaScript

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka JavaScript, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk JavaScript:


Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Typy a proměnné

Typy a proměnné jsou úzce spjaty, protože proměnné jsou nejdůležitějšími prvky našeho programu, ve kterém ukládáme data, částečné výsledky našich výpočtů. Typy nám určují jaká data mohou být uložena v proměnných.

Struktura programu


Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..
Závorky: ( )

Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

JavaScript

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Příklady - JavaScript

JavaScript

x = 8 >> 1;    // x = 4
y = 0xff >> 4;   // y = 15
z = (x >> 2) >> 2; // z = 0

JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
if (i==5)
  break;
if ( x == 5 )
  --y;
64 | (i | k)
10 >a && a>5
~(i & 4)
continue;
V jiných jazycích: en hu cz sk