Programování v jazyce Visual C++

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka Visual C++, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk Visual C++:


Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Typy a proměnné

Typy a proměnné jsou úzce spjaty, protože proměnné jsou nejdůležitějšími prvky našeho programu, ve kterém ukládáme data, částečné výsledky našich výpočtů. Typy nám určují jaká data mohou být uložena v proměnných.

Struktura programu


Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..
Závorky: ( )

Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Visual C++ .NET

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Příklady - Visual C++

Visual C++ .NET

xmin = 0; ymax = 65535;
unsigned short x=280;      // x = 280
unsigned short y = 1025 % 8;  // y = 128
y = (unsigned short)(x * y);  // z = 35840

Visual C++ .NET

x = 10 * 5;   // x=50
y = 100 * 1.2;  // y=120
z = ((float)x / 5) * 10;// z=100

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
false
 b3 = (bool) 0
ymax = 4294967295;
(short)(x * y)
continue;
z = (x % y) %5
V jiných jazycích: en hu cz sk