Programování v jazyce PHP

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka PHP, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk PHP:


Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Typy a proměnné

Typy a proměnné jsou úzce spjaty, protože proměnné jsou nejdůležitějšími prvky našeho programu, ve kterém ukládáme data, částečné výsledky našich výpočtů. Typy nám určují jaká data mohou být uložena v proměnných.

Struktura programu


Operátory

Operátoři provádějí nejakou operaci mezi operandy, tato operace může být matematická, logická nebo bitová..
Závorky: ( )

Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

PHP

 $i = $x * 5;
 while ($i>0)
  if ($i==10)
   break;
  else 
  {
   $i--;
  }

Příklady - PHP

PHP

$x = 10;     // x = 10
$y = 4 * 10;   // y = 40
if ($x>5)
 $y = (double)$x / 0xa; // y = 1

PHP

$i & $j
0xabcd & $k
2 & ($i & 4)

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
if ($i==5)
  break;
++$i;
$x > 3.14
(double)$x
$a = 4 >= 2
32 >> (0xA >> 2) >> 1
V jiných jazycích: en hu cz sk