Java - Závorky: ( )

Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení výrazu, jinak řečeno můžeme přepsat prioritů operátorů.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Příklady

Java

Možné použití závorky:
x = 90 % 8;    // x = 2
y = 15 % 4;    // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

Java

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci závorky:
i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Java

Další kousky ukázkových kódu:
0xf0 | (x | y)
(double)(x * y)
2 & (i & 4)
(b || c) || a
(25 / 2 + 1) + 2
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
V jiných jazycích: en hu cz sk