C - Výrazový príkaz: ;

Výrazový príkaz je vyhodnotením výrazu, urobí vyhodnotenie potom beh programu pokračuje s ďalším príkazom.

;

Popis

expression ;
Použitá kľúčové slová: ;

Vstup

  • expression -

Príklady

C

 j = 3;
 ret = j<i;
 x = 10 * 5 -j;

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
i = x * 5;
x = 10 * 5;
i=10;
x = 1 | 2;
b = 8 < x;
b = c == f(5);
Výrazový príkaz v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk