Visual C++ - Konstanty

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
i & 4
x * 3.14
0111
true  || true
!false
0xff | k
V jiných jazycích: en hu cz sk