JavaScript - Typy a proměnné

Typy a proměnné jsou úzce spjaty, protože proměnné jsou nejdůležitějšími prvky našeho programu, ve kterém ukládáme data, částečné výsledky našich výpočtů. Typy nám určují jaká data mohou být uložena v proměnných.

Přetypování

Pomocí přetypování můžeme změnit typ stávajících typů. Díky tomuto můžeme přepsat automatickou konverzi.

Promenné

Proměnná se používá pro ukládání dat. lze deklarovat v různých místech a lze použít v různých místech. může být odlišitelný i podle životnost: jsou lokální globálni nebo statické proměné. je možné použití třeba v struktuře nebo funkci.

Příklady - JavaScript

JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
z = (x % y) %5
b3= Boolean( 0)
V jiných jazycích: en hu cz sk