C

C - Typy a proměnnéPříklady - C

Další kousky ukázkových kódu:
C
signed char x= -5;
y = (unsigned long)(x * y)
y =(double)(x * y)
y = (unsigned short)(x * y)
unsigned char x=5;
long x= -12345;
V jiných jazycích: en hu cz sk