JavaScript - Příkaz dekrementace: --

Příkaz dekrementace je matematická operace, která slouží pro zmenšení čísla o jedničku.

--

Popis

-- var ;

Vstup

Příklady

JavaScript

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci příkaz dekrementace:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
 i++;
 if (i==5)
  break;
} while ( i <10);

JavaScript

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci příkaz dekrementace:
do --i; while ( i > 0);
j--;

JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
if ( x == 5 )
  --y;
while ( y >= 0 ) 
   --y;

--

Popis

var -- ;

Vstup

Příklady

JavaScript

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci příkaz dekrementace:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
 i++;
 if (i==5)
  break;
} while ( i <10);

JavaScript

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci příkaz dekrementace:
do --i; while ( i > 0);
j--;

JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
y--;
i--;
Příkaz dekrementace v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk