Pascal - Zbytek po dělení: mod

Pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme výpočítat zbytek po celočíselném dělení. pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme jednoduše otestovat delitelnost celých čísel, v případě když výsledek je 0 tak číslo je dělitelné beze zbytku.

mod

Popis

par1 mod par2
Použitá klíčová slova: mod

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití Zbytek po dělení:
x := 90 mod 8;    { x = 2}
y := 15 mod 4;    { y = 3}
z := (x mod y) mod 5;{ z = 2}

Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Zbytek po dělení:
i mod 4
121 mod 40
($ff mod 50 mod 10) mod 2

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
(1500 mod 60)
70 mod 8
(15 mod 4)
y:= 15 mod 4;
y:= 1025 mod 8;

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk