PHP - Datové typy

Logický typ
 bool

 boolean

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
(bool) 0
(double)$x
V jiných jazycích: en hu cz sk