Java - Datové typy

Logický typ
 boolean

Java

Další kousky ukázkových kódu:
long x= -82345;
double x = 3.14159265359;
boolean b = x;
short x= -1234;
int x= -12345;
(float)x
V jiných jazycích: en hu cz sk