C# - Datové typy

C#

Další kousky ukázkových kódu:
uint x=70000;
ushort x=280;
bool b = x;
sbyte x= -5;
short x= -1234;
(float)50
V jiných jazycích: en hu cz sk