C - Datové typy

C

Další kousky ukázkových kódu:
long x= -12345;
unsigned long x=70000;
short x= -1234;
(float)27
signed char x= -5;
double x = 3.14159265359;
V jiných jazycích: en hu cz sk